Populist movements don't build themselves ...

... It doesn't matter what the "horse race" outcome of the campaign is, if we fight the campaign. Fighting it, we learn how to fight. Learning how to fight political battles, we become citizens again. Becoming citizens again, we reclaim the Republic that lies dormant beneath the bread and circuses of modern American society.

Sunday, January 11, 2009

Burning Fires

In Praise of Long Walks by Cap'n Transit (Cap'n Transit Rides Again)
Streetfilms: Introducing the Pedestrian Peek-a-Boo by Brad Aaron (Streetsblog)
Solar Energy Breakthrough Could Cut Costs By More Than 50% by Andrew Williams (CleanTechnica)
Short Flights Can Be Grounded With Better Rail by Andrea Nocito (MatteR Network)
Tricia Helfer's TriciaGreen.com (Virtual Green Living for BSG fans)
Rising Values near Transit in the UK (The Overhead Wire)
Bombardier Presents New Catenary-Free Streetcar by Yonah Freemark (the Transport Politic)

1 comment:

Thuong Nguyen said...

Thông tin cụ thể hơn, ông Đào Anh Tuấn, Tổng giám đốc công ty vận tải cho biết, vận tải hàng hóa của đơn vị thue xe tai 1 tan vẫn chưa đạt kết quả tốt nhưng hành khách thời gian qua tăng khá tuyệt vời với mức hơn 10% so với năm 2016. khác biệt, doanh thu tăng rất cao, nhất là trong tháng 6 vừa qua tăng hơn 50%. Chúng tôi phải áp dụng nhiều giải pháp thuê xe tải chở hàng Hà Nội giá rẻ linh hoạt, trong đó ưu tiên đẩy mạnh tàu chạy các chặng ngắn như: Sài Gòn - Phan Thiết, Sài Gòn - Nha Trang. Tháng 5 vừa qua, đưa vào khai thác tuyến mới Nha Trang - Huế và đã đạt 70% hệ số khai thác”, ông Tuấn nói và cho biết, khác biệt, lần trước tiên đường sắt xây dưng chế độ giá vé linh hoạt, khuyến mãi, giảm rét vé số đông, công ty du lịch, câu kết nâng chất lượng vệ sinh toa xe, tương tác với khách hàng thuê xe tải Bình Dương giá rẻ nhiều hơn. “Chính điều này đã hút lượng khách lớn quay trở lại với đường sắt, ông Tuấn lý giải.